Bestyrelsen

Bestyrelsen er Studenterhuset RUC’s øverste myndighed imellem generelforsamlingerne og består af 11 medlemmer samt to suppleanter, der alle vælges for et år. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Fra næste generalforsamling vælges formand og kasserer direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at Studenterhuset RUC drives og udvikles i overensstemmelse med de visioner og mål, som generelforsamlingen har besluttet. Bestyrelsen varetager også forhandlinger med eksempelvis universitetets ledelse, Roskilde Kommune og andre eksterne samarbejdspartnere. Derudover er bestyrelsen ansvarlig for studenterhusets økonomi og fastlægger budgetter samt godkender regnskaber.

Den nuværende bestyrelse 2018

Formand: Emilie Ladefoged

Næstformand: Lykke Boisen

Kasserer: Søren Vilhelmsen

Bestyrelsesmedlem: Nanna Zmylon

Bestyrelsesmedlem: Lukas Vinum

Bestyrelsesmedlem: Mennan Serefoglu

Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Fabricius

Bestyrelsesmedlem: Patrick Kulas

Bestyrelsesmedlem: Oscar Hannibal

Bestyrelsesmedlem: Anna Mouritzen

Bestyrelsesmedlem: Julie Rennels

Bestyrelsesmedlem: Johannes Niemann

Organisatiorisk medarbejder Anne Mynte Diget

 

Foreningsdokumenter: