Bestyrelsen

Bestyrelsen er Studenterhuset RUC’s øverste myndighed imellem generelforsamlingerne og består af 11 medlemmer samt to suppleanter, der alle vælges for et år. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Fra næste generalforsamling vælges formand og kasserer direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at Studenterhuset RUC drives og udvikles i overensstemmelse med de visioner og mål, som generelforsamlingen har besluttet. Bestyrelsen varetager også forhandlinger med eksempelvis universitetets ledelse, Roskilde Kommune og andre eksterne samarbejdspartnere. Derudover er bestyrelsen ansvarlig for studenterhusets økonomi og fastlægger budgetter samt godkender regnskaber.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 20. november 2015

Formand Nanna Luna Nielsen Zmylon

Næstformand Kasper Emil Dueholm Freimann

Kasserer Christian Kragelund Pedersen

Menigt medlem Anna John Kirstine Mouritzen

Menigt medlem Eske Jeppesen

Menigt medlem Mikkel G. Vejle

Organisatiorisk medarbejder Anne Mynte Diget

 

Foreningsdokumenter:

This post is also available in: English